13 november 2017

All on (dash)board

Het woord ‘dashboard’ is een leenwoord uit de Engelse taal. Deze andere benaming voor een instrumentenpaneel in een auto is voor het eerst in 1937 aangetroffen, maar is vandaag de dag niet meer weg te denken uit ons taalgebruik. En is zeker niet alleen meer op auto’s van toepassing.

‘Papa, wat doet dat rode lampje?’

De vakantieperiode is aangebroken. Een tijd waar wij massaal naar het buitenland vertrekken om weer op te laden. Nederlanders doen dat graag met de auto. De auto vakantieklaar maken, hoort daarbij. Want rode knipperende lampjes zijn nooit wenselijk, maar al helemaal niet tijdens een autovakantietrip.

Wat doet een dashboard?

Een dashboard is een controlepaneel, de indicator van alle belangrijke onderdelen. Het geeft aan wat de stand van zaken is. Het laat zien wat zich onder de ‘kap’ afspeelt, zowel bij auto’s, vliegtuigen als bij computers. Een dashboard geeft aan of je nog op koers ligt en waar de knelpunten zich bevinden. Een ideaal management-tool dus.

Overzicht door inzicht

Om goed te kunnen sturen, is informatie essentieel. Die informatie dient zich overzichtelijk en eenvoudig te presenteren, zodat er snel geschakeld kan worden. Een manager wil het overzicht én het inzicht hebben in bedrijfsprocessen, periodevergelijkingen en tussen afdelingen en producten. Afhankelijk van het getoonde beeld kan er behoefte ontstaan aan detailinformatie. Een goed management dashboard levert dat.

KPI’s

Aan de hand van kpi’s, kritieke of kritische prestatie-indicatoren, kunnen de bedrijfsactiviteiten geanalyseerd worden. De verbanden dienen inzichtelijk te zijn, de vormgeving eenduidig en de informatie up-to-date. Door inzichtelijk te hebben wat de stand van zaken is, kan er snel geschakeld worden. Hierdoor kan er tijd worden bespaard, meer omzet worden gegenereerd wat kan resulteren in betere marges.

Het complete plaatje

Een rood knipperend lampje alleen zegt niet genoeg. Het is juist de achterliggende informatie die ervoor zorgt dat het probleem niet alleen verholpen wordt, maar ook in de toekomst niet meer zal voorkomen. In die analyse komen we erachter welke factoren eraan ten grondslag liggen, zodat er een volledig beeld ontstaat van wat zich eigenlijk afspeelt. Sumatra levert dit complete plaatje.

Neem de juiste beslissing

Sumatra is dus niet alleen de boordcomputer voor de chauffeur (de manager), maar ook de analysetool voor de monteur (de medewerker). De kracht van onze software is dat wij ook de verklarende toelichting tonen. Op basis van deze complete informatie zijn alle details in beeld. En alleen op basis van de complete detailinformatie is het nemen van de juiste beslissing mogelijk, zodat iedereen met een gerust hart op vakantie kan gaan.

Sumatra wenst jou dan ook een fijne vakantie toe!

Ga terug naar de overzichtspagina