29 november 2021

Wie informatie zaait, zal resultaat oogsten

Al bijna 25 jaar is onze filosofie dat als je zorgt dat mensen beter geïnformeerd zijn, de organisatie beter gaat draaien. Dit is de basis van wat wij doen en wij noemen dit Operational Intelligence. Onze Operational Intelligence beperkt zich niet tot de administratie en het management, maar wordt juist ingezet op alle afdelingen. Ook met rapportages geldt dat hoe meer je zaait, hoe groter de oogst is.

Procesoptimalisatie

Als je Operational Intelligence in het proces neerzet en gaat werken met betere inzichten in jouw proces, dan gaan er ook minder dingen verkeerd. En iets wat niet per ongeluk misgaat is winst!
Een betere informatievoorziening leidt tot procesoptimalisatie. Betere processen leveren betere getallen op. En het is dié winst, die je dan kunt koppelen aan Operational Intelligence.

Vaak wordt binnen bedrijven en organisaties gedacht dat men BI nodig heeft. Maar in werkelijkheid hebben ze behoefte iets anders; Operational Intelligence. Bijvoorbeeld voor de budgetrapportage.

Van maand- naar dagrapportage

Als een van onze consultants bij een klant komt dan wordt vaak om maandrapportage gevraagd, bedoeld om de cijfers te bewaken. Maar in het maandrapport is het achteraf terugkijken. Als een overschrijding wordt geconstateerd, dan is het al te laat. Daarom maken wij met Sumatra dagrapportage. Met dagrapportage ga je informatie consumeren wanneer je het nodig hebt en dus niet achteraf aan het eind van de maand. Je hebt continue informatie nodig, bijvoorbeeld als je een uitgave wilt doen. Dan moet je weten of je nog budgetruimte hebt of niet. Op dát moment is het kijken naar budgetinformatie het relevantst. Had je gekeken naar oude maandstanden, dan was er misschien niks aan de hand. Nu kijk je naar de stand van vandaag en denk je; ik trap op de rem en voorkom daarmee een botsing oftewel een budgetoverschrijding.

Breng informatie naar het beslissingsproces

Operational Intelligent brengt, in tegenstelling tot Business Intelligence, informatie naar het beslissingsproces. De budgethouders zien behalve de standen zelf ook hoe die standen zijn ontstaan. En niet alleen dat, ze kijken ook naar de details als ze een stand niet snappen. Budgethouders zijn dus beter geïnformeerd en op basis van deze actuele cijfers nemen ze betere beslissingen.

In tegenstelling tot de administratie en het management die ‘het grote plaatje’ bewaken, zijn het in dit geval de budgethouders die de dagstanden bewaken. En hoe beter zij op de hoogte zijn van de actuele situatie, hoe minder fouten er worden gemaakt. Dat levert niet alleen winst op voor de budgethouder zelf, maar voor de hele organisatie. Stel dat een budgethouder een boeking ontdekt die onterecht op haar budget is geboekt. Dan kan zij direct contact opnemen met de administratie om dit te herstellen. Dit levert maar liefst driemaal winst op; haar budget is weer op orde, haar collega ziet direct hoeveel budgetruimte er nog daadwerkelijk is en ook in de administratie is de fout hersteld.

Wie informatie zaait…

Het uitgangspunt van Operational Intelligence is dat je zoveel mogelijk mensen toegang geeft tot de voor hen relevante cijfers; de dagrapportage. De rekensom is eenvoudig; hoe meer personen toegang hebben tot Operational Intelligence, hoe groter de opbrengst. Onze klanten verdienen de investering in Operational Intelligence vaak binnen een jaar terug, een deel van hen nog veel eerder.

Ben je benieuwd hoe de opbrengstcurve er voor jouw bedrijf of organisatie uit ziet?
Neem dan eens contact met ons op.

Ga terug naar de overzichtspagina