26 maart 2020

Wat doe jij tijdens de crisis?

Het corona-virus eist wereldwijd zijn tol en zet de levens van mensen en ondernemers volledig op zijn kop. De impact van de door de regering genomen maatregelen is groot. Niet alleen privé, maar ook zakelijk. Veel bedrijven moeten alle zeilen bijzetten om de corona-crisis te overleven, al zijn er ook bedrijven die de drukte nauwelijks aankunnen. Al staan Nederlanders bekend om hun flexibiliteit en aanpassingsvermogen, deze crisis hakt er keihard in.

Verreweg de meeste ondernemers zullen er alles doen, om de schade zoveel mogelijk te beperken. Maar er zijn ook ondernemers die de situatie op een andere manier aangrijpen. Nu het bedrijf door maatregelen als verplicht thuiswerken toch al op zijn kop staat, kiezen zij ervoor om deze periode te benutten om ‘achterstallig onderhoud’ uit te voeren.

Organisatie doorlichten

De standaard routines en processen zijn op dit moment vaak niet meer te handhaven. Er moet dus gezocht worden naar slimme alternatieven. Dit kan leiden tot inzichten, die in de dagelijkse gang van zaken niet eerder besproken of onderzocht zijn. Er worden kansen ontdekt, die in deze ongebruikelijke periode kunnen worden geïmplementeerd. Dat geldt ook voor nieuwe software.

Er is bijna geen bedrijf die geen (financiële) hinder ondervindt van de huidige situatie, of zelfs met moeite het hoofd boven water houdt. Veel ondernemers schuiven investeringen vooruit. Maar dat is niet altijd slim. Als de crisis over haar hoogtepunt heen is, en de economie weer uit het dal kruipt, dan doen jouw concurrenten dat ook. Veel ondernemers gaan op dat moment gelijktijdig een beroep doen op softwareleveranciers en implementatiepartners. Dat betekent dat de agenda’s bomvol zullen zitten en geplande projecten niet op korte termijn kunnen worden uitgevoerd.

Blijf jouw concurrenten voor

Wil je de concurrentie voorblijven, of de afstand vergroten? Dan is het de overweging waard, om juist nu stappen te zetten. Bedenk waar de operationele informatievoorziening kan worden verbeterd. Werp eens een kritische blik op de huidige rapportages. De kans is groot dat je tot de conclusie komt dat er, ook al op korte termijn, voordelen te behalen zijn. Stel deze optimalisatie dus niet uit, en zorg ervoor dat jij nu alles al op orde hebt, zodat je ook na de crisis jouw voorsprong behoudt.

Ga terug naar de overzichtspagina