2 augustus 2018

Een schoolvoorbeeld hoe het fout kan gaan

Het zal je maar gebeuren. Wekenlang blokken voor het eindexamen, een voldoende halen, de vlag met schooltas buiten hangen en dan te horen krijgen dat het examen ongeldig verklaard is. Het overkwam 354 leerlingen van VMBO Maastricht. Door gerommel in de administratie, opzettelijke fouten van docenten zijn deze leerlingen de dupe geworden. De vlaggen hangen nu halfstok.

Was dit te voorkomen geweest?

Het opzettelijk invoeren van verkeerde data en dat vervolgens door hogerhand onder het tapijt vegen, is lastig te voorkomen. Zelfs met de beste Operational Intelligence software kan dit niet worden vermeden. Want als de wil er niet is, worden de fouten wel geconstateerd, maar blijft de vervolgactie uit. En daar is geen systeem, hoe geavanceerd ook, tegen opgewassen.

Geslaagd? Of toch gezakt?

Het succes van een software-systeem blijft afhankelijk van de gebruiker. De software van Sumatra geeft de medewerker inzage in budgetten en eventuele overschrijdingen. Het is dan aan de budgethouder om hier actie op te ondernemen. Gebeurt dat niet, dan kan er in ieder geval nooit gezegd worden dat het niet zichtbaar was. En dat is het grote voordeel van Sumatra. Voor alle betrokkenen is de betreffende informatie inzichtelijk, makkelijk leesbaar en up-to-date beschikbaar.

Succes is een keuze

Een onderwijsinstelling heeft een uitdagende administratie. Sumatra geeft inzicht in het F-domein. Door budgethouders toegang te geven tot de eigen budgetuitputting, ligt er minder druk op de administratie. Dit levert een flinke tijdbesparing op. Tientallen onderwijsinstellingen werken al naar volle tevredenheid op deze transparante manier en hebben meer grip op hun bedrijfsvoering.

Foutje?

Waar gewerkt wordt, worden fouten gemaakt. Dat kan op de financiële administratie gebeuren, maar ook bijvoorbeeld op de inkoopafdeling die per ongeluk een nulletje te veel in toetst. Fouten maken is menselijk. Het is van belang dat dit snel geconstateerd wordt zodat er meteen actie op ondernomen kan worden. Bij ouderwets ingerichte administraties worden deze fouten pas bij periodieke rapportages of helemaal niet vastgesteld. Dankzij complete informatie kunnen budgethouders zelf constateren dat iets niet klopt en vooral ook waarom. Herstellen is daarom sneller en eenvoudiger, waardoor de administratie veel beter op orde is. Behalve natuurlijk als er doelbewust wordt gekozen om deze feedback te negeren. In dat geval is er altijd iemand de dupe, net zoals de scholieren van VMBO Maastricht.

Benieuwd wat Sumatra voor het onderwijs kan betekenen? Neem contact met ons op.

Ga terug naar de overzichtspagina