Logistiek

Voorraadbeheer

Een goed beheer van de voorraad is zowel op financieel als logistiek gebied een belangrijk onderdeel van een onderneming. Goed omgaan met de voorraad kan een significante kostenbesparing met zich meebrengen. Slecht omgaan met de voorraad kan juist geld kosten in gemiste omzet en klanttevredenheid. Om efficiënt met voorraadbeheer om te gaan is een compleet inzicht nodig.

Voorraadbeheer is in de meeste gevallen niet zo simpel als op basis van aantallen een beslissing maken. In de meeste gevallen is een kwalitatieve beoordeling nodig om de beslissen of een lagere minimale voorraad wel of niet gewenst is.

Interactief voorraad analyse

In het getoonde voorbeeld krijgt u op verschillende niveau’s inzicht in de voorraad, inkoop en verkoopbewegingen.

Niveau 1
Op het eerste niveau worden inzichten geboden in de verdeling van de voorraad ten opzichte van de waarde of de aantallen van de goederen.

Niveau 2
Op het middelste niveau staan die artikelen die behoren tot de groep die op niveau 1 gekozen is. Per artikel zijn verschillende kengetallen zichtbaar die een rol spelen in de voorraadbewaking. Deze zijn gebaseerd op de gegevens  van 365 dagen geleden.  Door te werken met 365 dagen (i.p.v. kalenderjaren) wordt er altijd gewerkt met vergelijkbare getallen waarin de laatste trendgetallen zijn verwerkt.

De kengetallen zijn:

  • De werkelijke voorraad
  • De groei/afname ten opzichte van 1 jaar terug
  • De afzet van het afgelopen jaar
  • De laatste verkoop (signalering winkeldochters)
  • Het aantal klanten (enkele klant: voorraad risico)
     

Niveau 3
Je kengetallen zijn duidelijk, maar bij voorraadbeheer zegt kwalitatieve informatie toch vaak meer dan kwantitatieve informatie (niveau 2). Daarom verschijnt op niveau 3 alle gewenste informatie over het gekozen artikel, zowel in grafische vorm als kwalitatieve vorm. De grafische vorm biedt in een oogopslag trendgrafieken van de belangrijkste elementen: inkoop, verkoop en voorraad verloop. Stagnerende verkopen worden zo direct gesignaleerd.

Bekijk de I4 demo

Overtuig uzelf van de mogelijkheden van I4. Log in met uw PC of tablet en kijk hoe u informatie binnen uw organisatie kunt ontsluiten.

Stel ons uw vraag
of bel direct: +31 70 514 4 514